Sanatatea este darul cel mai frumos si mai bogat pe care natura stie sa-l faca

Informatii utile

DREPTURILE PACIENŢILOR

Spitalul informează pacienţii şi pe familiile acestora în legătură cu îngrijirea şi cu serviciile ce i se acordă, cu accesul la aceste servicii. îngrijirea cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului.

Pacienţii sunt protejaţi împotriva atacului la persoană.

Informaţiile legate de pacient sunt confidenţiale şi protejate faţă de pierderea sau folosirea necorespunzătoare. Spitalul informează pacientul şi familia în legătură cu drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de refuzul sau întreruperea tratamentului.

Pacienţii şi familia primesc informaţii corespunzătoare în legătură cu boala, tratamentul prescris şi persoanele care îi vor îngriji astfel încât aceştia să poată luc

Spitalul oferă îngrijire în limita normelor financiare, etice, legale şi de interes reciproc.

Serviciile de laborator, radiologie, explorări funcţionale sunt disponibile pentru îndeplinirea nevoilor pacientului numai după evaluare şi recomandarea medici.

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

Odată internat în spital vă rugăm să respectaţi şi să păstraţi ordinea şi curăţenia. Pentru puţin timp casa şi grădina dvoastră sunt aici. în interesul sănătăţii d-vostră faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat.

Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igene corporale – VĂ RUGĂM – folosiţi-vă de această oportunitate. FOLOSIŢI CONTAINERUL (coşul) pentru depozitarea deşeurilor sau resturilor menajere.

Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea aparţinătorilor este interzisă in restul zilei.

LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALĂ A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-AŢI PRIMIT. ESTE INTERZISĂ PĂRĂSIREA SECŢIEI FĂRĂ AVIZUL MEDICULUI SAU AL ASISTENTEI DE SALON.

IN SPITAL veţi sta atâta timp cât este necesar doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.

VA SOLICITAM

Inainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere.

Prezentaţi-vă la internare cu următoarele documente : certificatul de naştere al copilului si buletinul/cartea de identitate a mamei.

AMBULATORIU

Conform normelor stabilite de C.A.S pacienţii vor prezenta la consultaţii următoarele acte:
biletul de trimitere de la medicul de familie C.N.P.codul numeric personal- certificatul de naştere al copilului sau după caz cartea de identitate